บรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
ออกแบบบรรจุุภัณฑ์ : เมื่อการจดจำในแบรนด์สินค้า (Branding) สามารถสร้างให้มีอยู่ได้ในทุกที่ ดังนั้น บรรจุภัณฑ์สินค้า เช่น กล่อง หลอด ซอง กระปุก หรือตลับ จึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ภาชนะบรรจุ หรือ ห่อหุ้มสินค้าอีกต่อไปแต่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าด้วยเราให้บริการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) โดยนำเอาการสร้างบุคลิกของแบรนด์ Brand Personality มาเป็นแนวคิดหลัก และ พัฒนาออกมาให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับอัตลักษณ์ของสินค้าให้มากที่สุดนี่คือความใส่ใจของเราที่จะสร้างมูลค่าทางการตลาด (Value Added) ให้กับสินค้าของคุณ
บริการของเรา : รับผลิตบรรจุุภัณฑ์ เครื่องสำอาง (Cosmetic Packaging Design) อาทิ หลอดบรรจุุภัณฑ์ เครื่องสำอาง (Cosmetic tube Packaging), ออกแบบบรรจุภัณฑ์ & ผลิตกระปุกบรรจุุภัณฑ์ เครื่องสำอาง (Cosmetic Bottle Packaging), บรรจุุภัณฑ์ สำหรับใส่อาหาร (Food Packaging) และ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ (Other Packaging), ออกแบบผลิตภัณฑ์ / ออกแบบบรรจุภัณฑ์ / รับออกแบบบรรจุภัณฑ์