แค็ทตาล็อก (Catalogs)

แค็ทตาล็อกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่ที่มีข้อมูลสินค้าและบริการจำนวนมาก เนื่องจากแค็ทตาล็อกมีพื้นที่สำหรับข้อมูลจำนวนมาก การรวบรวมข้อมูลสำหรับทำแค็ทตาล็อกเกี่ยวกับสินค้าและบริการไว้ในที่เดียวกันบนแค็ทตาล็อก 1 เล่ม จึงนับว่างานที่ท้าทายอย่างยิ่ง การทำแค็ทตาล็อกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรชั้นนำ อีกทั้งแค็ทตาล็อกที่ดีแสดงถึงศักยภาพของบริษัทในเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ แค็ทตาล็อกยังช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพอันน่าเชื่อถือให้กับบริษัทอีกด้วย

แค็ทตาล็อคที่มีการออกแบบที่ดี และจัดพิมพ์อย่างมีคุณภาพโดยโรงพิมพ์จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ ทั้งยังสร้าง Brand ให้กับบริษัทอีกด้วย

การทำโฆษณาตรงผ่านแค็ทตาล็อกเรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อแสดงความก้าวหน้าและศักยภาพของบริษัท เนื่องจากแค็ทตาล็อกมีพื้นที่สำหรับข้อมูลมากมายนี่เอง ทำให้การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านแค็ทตาล็อกมีได้อย่างไม่จำกัด

แค็ทตาล็อกที่ดูน่าเชื่อถือมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างมาก แค็ทตาล็อกเหมาะที่จะใช้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข่าวสาร สินค้า หรือบริการของบริษัทที่มีการทำ CRM กันอย่างจริงจัง