โปสเตอร์ (Posters) |

โปสเตอร์ (Posters) |

โปสเตอร์เป็น Out of Home Media ที่สำคัญมาก ในการโฆษณาแบบ Mass Advertising มีการใช้โปสเตอร์มานานมากแล้วเพื่อดึงดูดความสนใจ และสื่อสารข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายทีเดียวพร้อมๆ กัน โปสเตอร์ที่ดีหาได้ยากมาก เพราะองค์กรส่วนใหญ่ใส่ข้อมูลมากมายในโปสเตอร์ 1 แผ่น จนไม่รู้ว่าต้องการสื่อสารอะไรผ่านโปสเตอร์นี้ หรือไม่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรในโปสเตอร์ จนไม่รู้ว่าจะทำโปสเตอร์นี้ไปทำไม

ขอเสนอเทคนิคในการโฆษณาผ่านโปสเตอร์ที่จะทำให้โปสเตอร์โดดเด่น และดึงดูดความสนใจผู้พบเห็น ซึ่งเมื่อเข้าใจหลักง่ายๆ นี้ แล้วใครๆ ก็สามารถโฆษณาแบบ Mass Marketing ผ่านโปสเตอร์ได้อย่างประสบความสำเร็จ

โปสเตอร์ที่ดีควรจะสื่อสารข้อความอย่างมีโฟกัส ซึ่งคุณควรจะสรุปใจความสำคัญที่โปสเตอร์นี้สื่อสารได้เพียงแค่ 1 ประโยคสั้นๆ คุณมีเวลาแค่ไม่กี่วินาที่ในการที่โปสเตอร์จะเป็นที่สนใจและถูกอ่าน ดังนั้น โปสเตอร์ไม่ควรมีข้อมูลเยอะแยะมากมาย จนโปสเตอร์นั้นดูรก และไม่สามารถอ่านและจับใจความสำคัญจากโปสเตอร์นั้นได้