ใบปลิว-โบรชัวร์ Handbill-Brochure

โบว์ชัวร์ (Brochures)
โบว์ชัวร์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีข้อมูลสินค้า และบริการค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากโบว์ชัวร์มีพื้นที่ค่อนข้างมาก การรวบรวมข้อมูลสำหรับทำโบว์ชัวร์เกี่ยวกับสินค้าและบริการไว้ในที่เดียวกันผ่านโบว์ชัวร์ 1 เล่ม จึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโต อีกทั้งโบว์ชัวร์ที่ดีแสดงถึงศักยภาพของบริษัทในเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ โบว์ชัวร์ยังช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพอันน่าเชื่อถือให้กับบริษัทอีกด้วย โบว์ชัวร์ที่มีการออกแบบที่ดี พิมพ์โบว์ชัวร์อย่างมีคุณภาพโดยโรงพิมพ์ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำของบริษัททางด้านสินค้าและบริการนั้นๆ

โดยทั่วไปโบว์ชัวร์มักจะจัดทำเป็นรูปเล่ม (8-16 หน้า) ซึ่งโบว์ชัวร์จะมีจำนวนหน้าที่ค่อนข้างเพียงพอที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและสินค้าได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ โรงพิมพ์ SavingPrint® ยังสามารถจัดทำปกโบว์ชัวร์ให้หนาขึ้น และเคลือบด้วย UV เงามัน เพื่อให้โบว์ชัวร์ดูดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ใบปลิว (Flyers) |
ใบปลิวนับว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากใบปลิวเป็นสื่อที่เข้าถึงทุกคนได้ง่าย และใบปลิวเป็นสื่อทีมีราคาถูกเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับ ใบปลิวที่มีการออกแบบที่ดี และพิมพ์ใบปลิวอย่างมีคุณภาพด้วยโรงพิมพ์ จะส่งผลทางบวกให้กับตัวบริษัทและสินค้า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว คุ้มค่าและดีกว่าการพิมพ์ใบปลิวแย่ๆ ราคาถูกๆ เป็นไหนๆ

ใบปลิวสามารถแจกจ่ายได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้ใบปลิวให้หมดในคราวเดียว ใบปลิวจึงสามารถนำมาใช้ได้หลายโอกาส ใบปลิวมีขนาดพอเหมาะจึงสะดวกในการแจกพกพาและเก็บรักษา ทำให้ใบปลิวและข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่านใบปลิวสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยง่าย โอกาสที่ใบปลิวถูกเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงนั้นมีสูง จึงนับว่าการทำประชาสัมพันธ์ผ่านใบปลิวเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจขาดไม่ได้เลยทีเดียว